dilluns, 26 de novembre de 2007

Hi seré


Hi seré per què cal alçar la veu.

Hi seré per què cal que les infraestructures estiguin en l'agenda política i pública del nostre país.

Hi seré per què cal dissenyar un mapa coherent de mobilitat(viària, ferroviària, aèria i marítima) de persones i mercaderies.

Hi seré per què cal una xarxa de transport públic que respongui a les nostres necessitats.
Hi seré per què cal que aquesta xarxa interconnecti les poblacions veïnes (sense passar necessàriament per Barcelona).
Hi seré per què cal major inversió i esforç pressupostari per millorar el transport públic més enllà de les grans ciutats del país.

Hi seré per què cal un debat seriós i curós a tots nivells de responsabilitat política (Ajuntament, Diputacions, Generalitat i, forçosament, Ministerios competentes).

Hi seré per què cal una mobilitat i accessibilitat que garanteixi la competitivitat de l'economia en un entorn ja globalitzat.

Hi seré per què no podem dependre dels altres, les garrofes en les guanyem cada dia, i d'això (de les infraestructures), en depenen.

Hi seré per què en política, l'admissió de responsabilitats, sembla ser quelcom fugisser. Senyora Ministra, no s'escudi ni en tècnics ni en empreses fraudulentes ni en anteriors governs...

Hi seré per sacsejar al català emprenyat, per què es posi a la feina i comenci per venir l'1 de desembre a les 17h a Plaça Catalunya (Barcelona).
Hi seré per què tenim el dret de decidir sobre les meves infraestructures.